Tietoja TEHNOGRUPP- yhtiöstä

  • PDF

I. Tietoja TEHNOGRUPP- yhtiöstä

Tehnogrupp – yhtiö oli perustettu vuonna 2002 marraskuussa paperiteollisuusalan palvelemisen tarkoituksessa ja se aloitti liiketoimintansa amerikkalaisissa OOO Svetogorsk - ja ZAO B & K East -yhtiössä, jotka kuuluvat International Paper teollisuusalan holding-yhtiöön. Ammattitaitoisten työntekijöiden sekä korkeatasoisen insinööriryhmän ansiosta Tehnogrupp-yhtiö on todistanut osaamisensa ratkaista joustavasti ja laadukkaasti vaikeita teknisiä tehtäviä, jonka kautta yhtiö on laajentanut ja saanut uusia työmääriä ja uusia toimialoja. Vuonna 2004 tammikuussa yhtiö on saanut tarjouksen paperin leikkaus- ja pakkauslinjojen huoltoon ja korjaukseen ( Svetogorsk-OY) ja on voittanut tarjouskilpailun yllämainittujen töiden suorittamiseen.

Vuonna 2004 elokuussa Tehnogrupp-yhtiö on saanut tarjouksen hydrauliputkien asennukseen Viipurin telakalla, joka loi pohjan yrityksen uudelle potentiaaliselle toiminta-alalle ( vuoden 2004 elokuusta alkaen on suoritettu 50 km hydrauliputkien asennus neljällä säiliöaluksella ja kahdella hinausaluksella). Telakka-alan tominnan kehitäminen takasi Venäjän Merirekisterin Itämeren valvontaviraston todistuksen nro 05.00106.120 myöntämisen 28.07.2005 yritykselle, joka toteuttaa:

Koneiden, laitteiden sekä putkijohtoventtiilien käyttökoneistojen hydrauliikkajärjestelmien laivaputkistojen asennusta

Kauko-ohjaus- ja valvontajärjestelmien laivaputkistojen asennusta.

Kehitetään yrityksen toimialojen laajentamista ja yllämainittujen töiden lisäksi suoritetaan kaapeleiden suojaputkien, lämmitys- ja valvontajärjestelmäputkien asennusta sekä koneistustöitä. Yrityksemme tunnusomaisena piirteenä on eurooppalainen laatutaso ja asennuksen kulttuuri, jotka ovat kehittyneet pitkäaikaisessa yhteistyössä useiden ulkomaalaisten yritysten kanssa, kuten esimerkiksi Kytölä, VALMET, METSO ( Suomi), PEMCO, ECH WILL ( USA) ym. Tehnogrupp –yhtiön palveluksessa työskentelee ammattitaitoinen ja kokenut insinööriryhmä, testatut asentajat, hitsaajat, yrityksellä on käytössä alaan kuuluva tekniikka, jonka avulla pystytään käyttämään tehokkaasti uudenaikaisia teknologioita putkistojen hydraulisten linjojen asennuksessa, saavuttamaan parasta laatutasoa ja kilpailemaan menestyksellisesti tällä markkinaosuudella. Tällä hetkellä yrityksen asiantuntijat osallistuvat Viipurin telakalla rakennettavien öljyalusten syväyksen kaukomittaus- ja kaasuanalyysijärjestelmien, putkijohtoventtiilien kaukoohjauksen hydraulikäytön, jalokaasusysteemien ( SIG), päästöjen automaattisen mittaus-, tallennus- ja hallintajärjestelmän ( SAZRIUS) asennustöihin ( tilaus 212, 213), Svetogorsk OY:n painopaperituotannossa suoritetaan parhaillaan BMD-4 –keskusvoiteluaseman osien sekä hydrauliputkistojen asennusta.

II. Yleiset toimialat

Tehnogrupp- yritys tarjoaa teknologisen- ja apulaitteiston asennukseen, käyttöönottoon, insinöörivalvontaan sekä huoltoon liittyviä palveluja. Yrityksemme suorittaa hydraulisten järjestelmien sekä hydraulisten kaavioiden erillisten osien : hydraulisten jakolaiteiden, virtapaineensäätöventtiilien, hydraulipumppujen ja hydraulimoottoreiden, hydraulisylintereiden ja roottoreiden, polttoainelaitteiston ja keskusvoiteluaseman osien korjausta ja huoltoa.

1. Paperiteollisuuden laitteiston korjaus ja huolto, peruskorjaus ja uudenaikaistaminen, joihin kuuluvat:

Paperin leikkaus- ja pakkauslinjat Yritys suorittaa linjojen asiakkaan määräämän huolto-ohjelman mukaisia määräaikaishuoltoja, samoin myös aikataulunmukaisia korjauksia, joissa selvitetään vikojen syyt ja poistetaan ne, järjestää ammattitaitoisen henkilökunnan ympärivuorokautisia päivystyksiä, asiantuntijoiden saapumisen paikalle hätätapauksissa ilta- ja yöaikana.

Paperimassan valmistusosjaksot Tehnogrupp –yhtiö järjestää tilaajalta saatujen tilausten sekä vianselvityksen perusteella komponenttien toimituksia, suorittaa aikataulunmukaisia korjauksia, joissa selvitetään heikot kohdat ja osat, suorittaa merkittäviä työmääriä pysäytysten aikana.

Paperikoneiden ohjaus- ja keskusvoitelujärjestelmät Yritys suorittaa pysäytysten aikana lyhyessä ajassa komponenttien, yksiköiden sekä järjestelmien purkutyöt. Suorittaa aikataulunmukaisia ja tarvittaessa hätäkorjauksia, komponenttien ja yksiköiden vaihtoa, ohjaus- , valvonta- ja voitelujärjestelmien asennusta ja uudenaikaistamista.

2. Aluksilla käytettävien järjestelmien ja putkistojen asennus

Yritys valmistaa putkistoja ja suorittaa aluksilla käytettävien järjestelmien asennuksia eri alustyypeissä: säiliö-, hinaus-, autolautta-, huolto- yms. aluksissa. Valtaosa käytettävistä putkeista ovat saumattomat haponkestävät tarkkuusputket, joiden ainenumerot ovat 1.4571, 1.4541 ym. Pienissä määrin käytetään päällystettyjä teräsputkeja, kupari- ja muoviputkeja. Putkistojen valmistuksessa käytetään uudenaikaisia progressiivisia teknologioita, kuten esimerkiksi: putkien kylmäleikkausta, putkien puskuliittämistä käyttäen liitoksissa tukirengasta ja eri valmistajien kaksoismansetilla varustettuja holkkeja-liittimiä. Käytössäolevan asennussarjan ovat hyväksyneet:

 

- Germanischen Lloyd

- Det Norste Veritas

- Lloyd Register of Shipping

- US Coast Gurd

- ABS

- DVGW

- Federal German Army

Yhtiömme on yhteistyössä kotimaisten suunnittelijoiden kanssa uusien teknologioiden ja asennussarjan käyttöönoton alalla. Yhtiö käyttää työssään eri valmistajien koneita ja laitteita:

ESAB, KEMPPI- merkkisiä hitsauslaitteita ja aineita

REMS, RIDGID, Parker, KRAFTtool- merkkisiä putkistojen valmistuksessa ja asennussarjassa käytettävää laitteita

MAKITA, KRESS, DeWalt, ELMOS- merkkisiä sähkötyökaluja

Yritys suorittaa töitä, joiden tarkoituksena on uudenaikaisten teknologioiden hyödyntäminen, joissa käytetään monisäiekaapeleita, putkikaapeleiden tiivistysholkkeja.

3. Trukkien, metsäkoneiden, puunsiirtokuormaajien korjaus ja huolto sekä peruskorjaus

Tehnogrupp- yhtiö suorittaa sopimuksen mukaisesti Svetogorsk- OY:ssä puunsiirtokuormaajien huolto-ohjelman mukaisia määräaikaisia sekä profilaktisia huoltoja, hankkii varaosia ja kulutusaineita. Yhtiö suorittaa myös puunsiirtokuormaajien ja trukkien huolto-ohjelman mukaisia määräaikaisia sekä profilaktisia huoltoja tilaajan toivomuksen mukaan, konsultoi asiantuntijoita käyttöön, huoltoon ja korjaukseen liittyvissä asioissa. Järjestää tilaajan toivomuksesta tilaajan palveluksessa olevien ohjaajien sekä konemestareiden koulutusta. Huollettavan laitteiston piiriin kuuluvat MANTSINEN- merkkiset portaalilla ja pitkällä puomilla sekä kahvalla varustetut kaivinkoneet, CASE-, SISU-merkkiset satamatöissä käytettävät siirtokuormaajat, MITSUBISI-, TOYOTA-merkkiset lattiatrukit yms. Meidän suorittamaamme työluetteloon kuuluu lattiatasolta ohjattavan nosturin valmistaminen ja toimittaminen, joka sisältää puristejätepaalien nostimen; MANTSINEN –merkkisen kaivinkoneen yläosan purku sisältäen portaalin sekä koko kaivinkoneen kunnostamiseen liittyneet hitsaustyöt. Lyhyeiden toimitusaikojen sekä paikallisesti suoritettavan huollon ansiosta tekniikan käyttöolosuhteet ovat mukavia ja ja sen korjausajan pysäytykset ovat merkittävästi ( 70-90 %) vähentyneet.

4. Ympäristönsuojelu

Tehnogrupp- yhtiö osallistuu aktiivisesti erilaisiin piirikunnassamme järjestettäviin ympäristön parantamiseen tähdättyihin ohjelmiin ja vuoden 2004 heinäkuussa on menestyksellisesti toteuttanut projektin, joka liittyi Svetogorsk-OY:n painopaperin tuotantorakennuksessa ( PPB-A4) käytettävien tyhjöpumppujen jakoputkien vanhentuneen melunsuojajärjestelmän uudenaikaistamiseen. Melunsuojassa on käytetty uudenaikaisia teknologioita, joiden ansiosta pystyttiin alentamaan sisätilojen melua alle normien sallimaan tasoon ja poistamaan melunlähde kokonaan Svetogorskin kaupungin asuinkortteleista. Yrityksemme käyttää ympäristöystävällisiä aineita ja teknologioita, joista ei ole haitallista vaikutusta ympäristöön. Niinpä esimerkiksi, hydrauliikkajärjestelmissä käytettävät ruostumattoman teräksen aineet eivät sisällä yhtäältä metallioksidin saasteita ja toisaalta takaavat järjestelmien luotettavan toiminnan – poistavat ympäristölle haitallisia olevien öljyjen sekä muiden nesteiden vuotomahdollisuuden. Kaikki suorittamamme työt vastaavat kriteeriä: laatu ja puhtaus on taattava.

 

 

5. Toimitus

Lyhyt tuoteluettelo, jonka mukaisesti Tehnogrupp-yhtiö on suorittanut toimituksia Svetogorsk-Oy:lle, Viipurin telakalle, Viipurin kauppasatamalle, Plesetsk-avaruuskeskukselle, Nokian Triers:ille, Metso Botnialle ym. vuosina 2003 – 2005.

- TEBOIL-merkkiset öljyt ja voiteluaineet, eri käyttöiset LOCTITE -merkkiset tiivistysaineet ja liimat

- KSB, Dunfoss, Honeywell, Nales Jamesbury, DU6-500 –merkkiset sulkuventtiilit ja säätövarusteet ym.

- Vickers, Bosch, Rexroth, Parker –merkkiset magneettiventtiilit ym.

- Hydrauliikka- ja paineilmajärjestelmien komponentit: AISI316 saumattomat putket, ruost.teräs, korkea työpaine, ERMETO – tai muiden suurimpien tuottajien vastaavat pikaliittimet, hydrauliset ja paineilmaletkut, koepunnistuslaitteet

- AISI316 haponkestävä ruostumaton teräsohutlevy

- ulkomaalaisten ja kotimaisten valmistajien AISI316 standardin haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut putkien osat: halkaisijaltaan erilaiset putket, supistusmuhvit, putkien risteykset, mutkakappaleet, laipat ja sulkuventtiilit

- WIKA –painemittarit ym., tavanomaiset, räjähdysvaarattomat ja tärinäkestävät

- Hydraulisylinterit ja niihin kuuluvat hihnasarjat, erilaiset akselitiivisteet

- Laaja valikoima mansettittivistyksiä

- Nesteakut ja niiden latauslaitteet

- Hydraulisten linjojen PARKER-merkkinen testauslaitteisto

- BROADWAY, PARKER- , ym. merkkiset hydraulisuodattimet- VALMET, METSO MASHINERY, WÄRTSILÄ, VOITH-merkkisten paperikoneiden, PEMCO, ECH WILL- merkkisten pakkaus- ja leikkauslinjojen osat

- CASE, JONSERED, VALMET, KOBELCO, FIAT HITACHI, SISU CALMAR, VOLVO-merkkisten metsäkoneiden, kaivinkoneiden sekä satamatöissä käytettävien siirtokuormaajien osat ja laiteyksiköt

- MITSUBISI, HYSTER, ROCLA, NISSAN, TOYOTA, NYK, LINDE- ym.merkkisten diesel-, kaasu- ja sähkökäyttöisten kuormaajien osat ja laiteyksiköt

- AURAMO BOLZONI, MANTSINEN ym.-merkkiset kuormauslaitteet, kahmarit

- Hapan- ja alkaalivaraajat ( yleiskäyttöiset, EXIDE –korkeakapasiteettiset sekä paloturvajärjestelmissä käytettävät)

- Eri mittauslaitteiden komponentit ( elektroniset kortit, erilliset jakot ja yksiköt, taajuusmuuntajat, prosessiautomatiikka )

- KSI, Atlas Copco- merkkiset tuotantoympäristöilman puhdistukseen tarkoitetut teollisuussuodattimet

- Nostolaitteet: ABUS, GIS-merkkiset nosturit, Tuotetekno- merkkiset riippuvat siltanosturit 0.1-15 t, eri tavalla punotut vaijerit, ketjut, kaapelikelat, jarrurummut, muut maailman suurimpien tuottajien valmistamat komponentit.

Tehnogrupp- yhtiöllä on sopimuksia useiden tukkumyyjien sekä ulkomaalaisten teollisuuslaitteiston valmistajien kanssa. Laitehankintaa ja toimitussarjan soveltuvuutta hoitaa pätevä insinööriryhmä ja näin pystytään minimoimaan mahdolliset virheet. Toimitettavan laitteiston laadun varmistus edellyttää asiantuntijoittemme tutustumisen teknisiin ehtoihin laitteiston sijaintipaikalla. Valmistaja antaa takuun toimitettaville tuotteille ehtojensa mukaisesti.

"Arvoisat herrat !

Toivomme, että esitteen sisältö on kiinnostanut Teitä ja että huomionne kiinnittyi myös yhtiömme erikoispiirteeseen, joka ilmenee jatkuvan kehityksen pyrkimyksessä. Yhtiömme ei tavoittele toiminnassaan uralla kiipeämistä eikä puhdasta bisnestoimintaa, vaan sen tarkoituksena on yhdistää pätevät ja ajattelevat ammattilaiset yhteen tiimiin, joka pystyy luovasti hoitamaan älyllisiä tehtäviä, joita tullaan tarvitsemaan kolmannen vuosituhannen aikana, ja jättää oman jälkensä historiaan, palvella ihmisiä ja kehittää ammattitaitoa yhteiskunnan hyväksi."

 

 

 

 

 

Dmitri Vorobjov

 


 

Обновлено 13.02.2012 12:50